پنجشنبه 3 اسفند 1396 - Thursday, February 22, 2018
Nanotechnology Research Institute
 
اخبار متفرقه
 ميكروسكوپ نیروی اتمی (AFM) مدل NanoWizard II
 

آزمايشگاه مربوطه : آزمایشگاه تحقیقاتی نانو بیوتکنولوژی

سازمان مربوطه : دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

سال ساخت : 2007

سال خرید : 2007

زمینه های کاربردی : علوم پايه , مهندسی ، پزشکی ، ساير

خدمات قابل ارائه با این دستگاه

شرح خدمات

نحوه ارائه خدمات

هزینه خدمات (ریال)

اندازه گیری زبری سطحی مواد

توسط آزمایشگاه

2500000

اندازه گیری سختی

توسط آزمایشگاه

2500000

تصویر گیری با توان تفکیک اتمی از ساختار بلوری

توسط آزمایشگاه

2500000

اندازه گیری نیروی اصطکاک

توسط آزمایشگاه

2500000

تصویر گیری فاز برای تشخیص طرح های روی سطح

توسط آزمایشگاه

2500000

اندازه گیری نانوذرات

توسط آزمایشگاه

2500000

اندازه گیری مکانیکی نانولوله ها

توسط آزمایشگاه

2500000

ساخت نانو قطعات

توسط آزمایشگاه

2500000

برهمکنش نانوذرات و DNA

توسط آزمایشگاه

2500000

اندازه گیری خواص الکتریکی نانوساختار ها

توسط آزمایشگاه

2500000

تصویر گیری از ملکول های زیستی

توسط آزمایشگاه

2500000

تصویر گیری از سلول باکتری و غشای چربی

توسط آزمایشگاه

2500000

طیف سنجی نیرو در علوم زیستی

توسط آزمایشگاه

2500000

کاربردها در صنعت نیمه هادی ها

توسط آزمایشگاه

2500000

نانولیتوگرافی

توسط آزمایشگاه

2500000

دنبال کردن مسیر حرکت سلول ها

توسط آزمایشگاه

2500000

 

 زمان سرویس دهی این دستگاه

روز

ساعت شروع

ساعت پایان

شنبه

9

14

یکشنبه

9

14

دوشنبه

9

14

سه شنبه

9

14

چهار شنبه

9

14

 

آخرین وضعیت دستگاه: آماده سرویس دهی

 

تکنسین دستگاه

نام و نام خانوادگی

مدرک

شماره تماس

آزاده خسروی

کارشناس ارشد

0111-3220342

 

به منظور استفاده از میکروسکوپ نیروی اتمی لطفا" فرم درخواست را از قسمت فایل پیوستی دانلود کنید.

 
دانلود فایل پیوستی : دانلود فایل پیوستی

 
 
 ميكروسكوپ نیروی اتمی (AFM)
 

 آزمايشگاه مربوطه : آزمایشگاه تحقیقاتی نانو بیوتکنولوژی

سازمان مربوطه : دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

سال ساخت : 2010

سال خرید : 2010

خاصیت های قابل اندازه گیری : ساختار ، اندازه

زمینه های کاربردی : علوم پايه , مهندسی ، پزشکی ، ساير

مورد قابل اندازه گیری

مورد اندازه گیری شده

واحد اندازه گیری

دقت اندازه گیری شده

نانوفیلتر، نانوذره

nm

nm

 

خدمات قابل ارائه با این دستگاه

شرح خدمات

نحوه ارائه خدمات

هزینه خدمات (ریال)

اندازه گيري توپوگرافي سطح

توسط آزمایشگاه

400000

ساختار مواد

توسط آزمایشگاه

400000

تهیه منحنی نیرو

توسط آزمایشگاه

400000

نانولیتوگرافی

توسط آزمایشگاه

400000

 

 قابل ذکر است ، برای دانشجویان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل هزینه خدمات با 50 % تخفیف  همراه است.

 

 زمان سرویس دهی این دستگاه

روز

ساعت شروع

ساعت پایان

شنبه

9

14

یکشنبه

9

14

دوشنبه

9

14

سه شنبه

9

14

چهار شنبه

9

14

 

آخرین وضعیت دستگاه: آماده سرویس دهی

 

تکنسین دستگاه

نام و نام خانوادگی

مدرک

شماره تماس

ماریه نازک تبار

کارشناس ارشد

0111-3220342

 

به منظور استفاده از میکروسکوپ نیروی اتمی لطفا" فرم درخواست را از قسمت فایل پیوستی دانلود کنید.
دانلود فایل پیوستی : دانلود فایل پیوستی

 
 
 پروژه تولید نیمه صنعتی نانو فیلترها در پژوهشکده فناوری نانو دانشگاه صنعتی بابل
 

معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري با نظر به ضرورت توسعه و ارتقاء پژوهش هاي اساسی در حوزه فناوري هاي راهبردي و با توجه به تقسیم کار ملی که با پیشنهاد ستادهاي فناوري هاي مربوطه در کشور صورت پذیرفته است و با عنایت به سرمایه ارزشمند انسانی و دستاوردهاي گرانقدر گروه پژوهشی نانوبیوتکنولوژي دانشگاه صنعتی بابل از طرح هاي پژوهشی و فناوري در زمینه تولید نانو فیلتر با هماهنگی و تحت نظارت ستادهاي مربوطه حمایت نموده است.
فناوري تولید نانوغشاء یکی از فناوري هاي پرکاربرد در صنعت امروز است که حوزه کاربرد آن از صنعت آب و فاضلاب تا صنایع غذایی و دارویی گسترده می باشد. ماموریت ساخت نسل جدید غشاءهاي نانو فیلتر در مقیاس نیمه صنعتی، در کشور بر عهده آزمایشگاه تحقیقاتی نانوغشاء که یکی از آزمایشگاه هاي گروه پژوهشی نانوبیوتکنولوژي دانشگاه صنعتی بابل است می باشد، که در حوزه هاي مختلف موفق به تولید نانوغشاءهایی در اندازه هاي گوناگون در مقیاس نیمه صنعتی شده است.
از انواع نانوغشاءهاي ساخته شده می توان نانوحفره با منافذ به سایز یک نانومتر، نانوفیلتر با منافذ به سایز ده نانومتر، نانوفیلتر با منافذ به سایز بیست نانومتر، اولترا فیلتر با منافذ به سایز پنجاه نانومتر و اولترا فیلتر با منافذ به سایز صد نانومتر را نام برد.

از کاربرد هاي این نانوغشاءها می توان به طور کلی به موارد زیر اشاره کرد:
1. تغلیظ پروتئین آب پنیر
2. تصفیه آب و فاضلاب در صنایع مختلف از قبیل نساجی، چوب و کاغذ، فلزکاري و نفت
3. تغلیظ پروتئین شیر براي تولید پنیر
4. تخلیص و زلال سازي آب میوه
5. تخلیص فرآورده هاي دارویی
6. حذف ویروس ها از سیستم هاي مختلف
7. نمک زدایی از آب شور

 
 
 خبرنامه نانو و توسعه(شماره7 )
  برای دانلود خبرنامه نانو و توسعه شماره7 به قسمت فایل پیوستی مراجعه فرمایید.
دانلود فایل پیوستی : دانلود فایل پیوستی

 
 
 خبرنامه نانو و توسعه (شماره6 )
  برای دانلود خبرنامه نانو و توسعه شماره6 به قسمت فایل پیوستی مراجعه فرمایید.دانلود فایل پیوستی : دانلود فایل پیوستی

 
 
نوار مرورگر :          
نوار صفحه اي : 1 2 3
 
تمامي حقوق مادي و معنوي اين سایت براي دانشگاه صنعتی نوشيرواني بابل محفوظ است.
Design By: Ahoora Programming Group (APG)