معرفی پژوهشکده

با توجه به اهمیت و گسترش روز افزون فناوری نانو در زمینه های مختلف و نیاز صنایع گوناگون کشور در بهره مند شدن از این فناوری به منظور ارتقاء کیفی وکمی محصولات مربوطه، در سال ۱۳۸۵ آزمایشگاه تحقیقاتی نانو بیوتکنولوژی در دانشگاه صنعتی (نوشیروانی) بابل تاسیس شد. با انجام فعالیت های علمی و تحقیقاتی، این گروه تحقیقاتی در تاریخ ۱۲/۱۲/۱۳۸۷ با مجوز رسمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به گروه پژوهشی نانوبیوتکنولوژی تبدیل شده است.با تداوم و استمرار فعالیت های علمی ،پژوهشی و تحقیقاتی در این مرکز ، گروه پژوهشی نانوبیوتکنولوژی در سال ۱۳۸۹ یکبار دیگر ارتقاء پیدا کرده و به پژوهشکده فناوری نانو تبدیل شده است.

در این پژوهشکده، گروهای  نانوبیوتکنولوژی ، نانو غشاء و نانومحاسباتی وجود دارد که مجهز به آزمایشگاه های مختلفی در این زمینه می باشند. از جمله اهداف و زمینه های تحقیقاتی این پژوهشکده می توان به شناسایی پتانسیل های کاربردی مواد نانوساختار،ابزارهای نانویی و نانوسامانه ها (نانوسیستم ها) در صنایع مختلف کشور از قبیل پزشکی، دارویی، دفاعی، محیط زیست و پتروشیمی اشاره کرد.
بطور کلی می توان فعالیت های علمی تحقیقاتی در حال انجام در این مرکز تحقیقات را بصورت ذیل خلاصه نمود:

۱- سنتز نانولوله های کربنی به روش های مختلف
۲- عامل دار نمودن نانولوله های کربنی به روش های مختلف
۳- تولید نانوذرات مختلف به روش های زیستی و شیمیایی
۴- تولید و کاربرد نانوحسگرهای مایع و گاز
۵- خالص سازی و جداسازی نانو محصولات زیستی
۶- تولید نانوذرات پلیمری و نانوکامپوزیت ها
۷- بارگذاری دارو بر روی نانوذرات
۸- کاربرد بسترهای جذب سیال و استخراج مایع-مایع برای نانو محصولات زیستی
۹- کاربرد نانو(بیو) ذرات مختلف در مهندسی پزشکی
۱۰- سنتز و کاربرد نانولوله های طبیعی در صنایع غذایی و دارویی
۱۱- ساخت نسل جدید غشاءهای نانوفیلتر در تصفیه آب و پساب صنعتی
۱۲- کاربرد انواع  نانولوله های کربنی در جذب و جداسازی گازهای مختلف
۱۳- بهبود عملکرد مجموعه الکترود غشا در پیل سوختی با استفاده از فناوری نانو
۱۴- ساخت نانوبیوحسگرها برای استفاده پزشکی
۱۵- سنتز غشاهای معدنی برای جداسازی گازها

اساتید و محققین مختلفی از داخل و خارج کشور در این پژوهشکده به فعالیت مشغول بوده و یا با آن در ارتباط می باشند. این پژوهشکده با دانشگاه هایی نظیر لوند سوئد، بیرمنگام انگلستان، یو پی ام مالزی، تربیت مدرس، تهران، فردوسی مشهد، علوم پزشکی مازندران، دانشگاه مازندران، دانشگاه کاشان، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک، پژوهشگاه رویان و دیگر مراکز تحقیقاتی دانشگاهی همکاری می نماید. این پژوهشکده از اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی داخل کشور که مایلند در حوزه های علمی مرتبط اعلام شده و یا در دیگر حوزه های موجود در زمینه نانوتکنولوژی فعالیت نمایند آماده پذیرایی می باشد. همچنین پروژه های تحقیقاتی مشترک بین این مرکز با مراکز دیگر دانشگاهی و تحقیقاتی داخل و خارج کشور می تواند انجام گردد و آمادگی برای استقرار دانشجویان تحصیلات تکمیلی و تبادل دانشجو بطور کامل در این پژوهشکده وجود دارد.