گروه پژوهشی نانو محاسباتی

یکی از کاربردی ترین زمینه ها در علوم محاسباتی، کاربرد آن در شاخه های علوم مولکولی و نانوفناوری است. در علوم و فناوری نانو، در بسیاری از موارد، مدل‌سازی نقشی محوری دارد، به ویژه طراحی دستگاه‌‌های نانومتری دارای ساختار‌های اتمی‌ مولکولی به کمک مدل‌سازی‌‌ها و شبیه‌‌سازی‌‌های کامپیوتر‌ی، آفاق جدیدی را فرا روی فناوری نانو باز می‌کند

به منظور نیل به این هدف و دستیابی به محاسبات دقیق ،گروه پژوهشی نانو محاسباتی در سال ۱۳۸۹ فعالیت خود را آغاز نموده است.در این گروه که دارای آزمایشگاه لابراتوار کانپیوتر و محاسباتی می باشد، محاسبات مربوط به دو گروه نانوبیوتکنولوژی و گروه نانوغشا انجام می شود. در واقع این گروه رابطی میان آزمایش های انجام شده در دو گروه دیگر و بیان کننده تئوری مربوط به این آزمایش ها بوده و روش های محاسباتی و شبیه سازی در حوزه نانو را توسط اساتید مجرب بیان می نماید.