گروه پژوهشی نانوبیوتکنولوژی

گروه پژوهشی نانوبیوتکنولوژی در سال ۱۳۸۵ با مساحت تقریبی ۳۰۰متر مربع در دانشگاه صنعتی بابل تاسیس گردید. این گروه دارای آزمایشگاه های نانوبیومواد و نانوبیوسنسور بوده که عضو ملی آزمایشگاه های زیست فناوری کشور در زمینه استفاده از ریز فناوری و نانوذرات در زیست فناوری به شماره ۵۰۸۵۹۰/۱۴۰۶۲ می باشد.این گروه یکی از مهمترین گروه های تحقیقاتی دانشگاه بوده که اساتید دانشکده های مختلف از داخل و خارج دانشگاه و همچنین دانشجویان تحصیلات تکمیلی (ارشد و دکتری) می توانند از آن استفاده نمایند.

بیش از بیست میز کار در محل آزمایشگاه ها قرار داشته که با توجه به استقرار تجهیزات مختلف آزمایشگاهی می تواند پذیرای همزمان تعداد قابل توجه ای از محققین و پژوهشگران باشد.

آزمایشگاه های این گروه مجهز به وسایلی برای سنتز مواد شیمیایی و زیستی در ابعاد مختلف از ماکرو تا نانو بوده و همچنین علاوه بر دستگاههایی نظیر انواع میکروسکوپ ، طیف سنجهای مختلف برای آنالیز مواد، دستگاههای نظیر اتوکلاو، انکوباتورهای مختلف، ترازوهای مختلف دیجیتالی با دقت بسیار بالا، PHمتر، دستگاه الکتروفورز، دستگاه سانتریفیوژ با دور بیش از ۶۰۰۰۰ g آماده بهره برداری می باشد.

همچنین دستگاه ساخت نانولوله های کربنی با استفاده از روش قوس الکتریکی مایع به صورت اتوماتیک و تولید نانوحسگرهای مختلف مایع و گازی در این آزمایشگاه ها موجود می باشد.