گروه پژوهشی نانو غشا

تکنولوژی تولید نانوغشاء (Nanomembrane) یکی از تکنولوژی های پرکاربرد در صنعت امروز است که حوزه کاربرد آن از صنعت آب و فاضلاب تا صنایع غذایی و دارویی گسترده است.

گروه پژوهشی نانو غشاء در حوزه ساخت نسل جدید غشاهای نانو فیلتر در تصفیه آب و پساب صنعتی فعالیت خود را در سال ۱۳۸۵ آغاز نموده است. این گروه ، یکی از سه گروه موجود در پژوهشکده فناوری نانو است که در زمینه ساخت انواع غشاء فعال می باشد.

این گروه دارای آزمایشگاه های (MEA) ، آلی و معدنی و نانوغشا بوده که درسنتز انواع غشا  که بسته به کاربرد آنها روش های مختلفی برای تولید آن ها موجود می باشد ،فعالیت می کند.
از انواع مختلف فیلترهای ساخته شده در این گروه ،می توان به میکروفیلتر،اولترافیلتر،نانوفیلتر و غشاهای اسمزمعکوس اشاره کرد.غشاهای سنتز شده برای کاربردهای مختلفی از جمله تصفیه آب و پساب،کاهش سختی آب و...مورد استفاده قرار می گیرند.

آزمایشگاه های این گروه مجهز به دستگاه تست کارایی غشاها می باشد که توسط اعضای این گروه طراحی شده است.همچنین ساخت غشاهای جدید برای جداسازی گاز ونیز دستگاه تست غشاهای مربوط به جداسازی گاز و دستگاه ساخت نیمه صنعتی غشاهای نانوفیلتر در آن مهیا می باشد.