تجهیزات آزمایشگاهی

میکروسکوپ نیروی اتمی  (NanoWizard® ॥)
کشور سازنده: آلمان
مدل دستگاه: NanoWizard® ॥
شرح خدمات: خواص مکانیکی، توپوگرافی،لیتوگرافی، منحنی نیرو
1633753063-1.jpg
 
 
طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه  (FTIR)
کشور سازنده: چین
مدل دستگاه: WQF - 510A
شرح خدمات: به دست آوردن طیف مادون قرمز جذب، انتشار جامد، مایع یا گاز
1633753082-2.jpg
 
 
پتانسیواستات  (potansio stat)
کشور سازنده: هلند
مدل دستگاه : Palm Instruments BV
شرح خدمات: انجام تحقیقات الکتروشیمیایی، امپدانش اسپکتروسکوپی، آزمایشهای خوردگی، تست باتری و پیل های سوختی
1633753093-3.jpg
 
 
میکروسکوپ نیروی اتمی (Atomic Force Microscopy)
کشور سازنده: سوئیس
مدل دستگاه: Easyscan2 Flex AFM
شرح خدمات: آنالیز سطح مواد در ابعاد نانو
1633753245-4.jpg
 
 
کروماتوگرافی گازی
کشور سازنده: ایران
مدل دستگاه: GC-2550TG
شرح خدمات: بررسی و جداسازی مواد فرار بدون تجزیه شدن آن ها و تعیین مشخصات انواع مخلوط های گازی و مایع
1633753260-5.jpg
 
 
پمپ خلا دیافراگمی ضد اسید  (NT-Chemistry Diaphragm Vacuum Pump)
کشور سازنده: کمپانی Vacuubrand آلمان
مدل دستگاه: MZ2CNT
شرح خدمات: حذف اسیدها و حلال های فرار از محلول  و ایجاد خلا
1633753275-6.jpg
 
 
خشک کن انجمادی (Freez Dryer)
کشور سازنده: کره جنوبی
مدل دستگاه: LTFD 5505
شرح خدمات: جهت خشک کردن مواد حساس به حرارت که با روش های معمولی  (حرارت دادن) نمی توان مواد را خشک کرد
1633753291-7.jpg
 
 

 

آون خلا با پمپ دیافراگمی (Vaccume oven with Diaphragm pump) 
کشور سازنده: کره جنوبی
مدل دستگاه:SSVO-502     
شرح خدمات: خشک کردن نمونه و ایجاد فراریت برای حلال های خورنده  و اسیدها
1633753463-8.jpg
 
 
پرسسور اولتراسونیک با توان 400cc وات و فرکانس 24KHz 
کشور سازنده: آلمان
مدل دستگاه: UP400S
1633753491-9.jpg
 
 
میکروسکوپ بیولوژِیکی (Upright Biological Microscopes)
کشور سازنده: سنگاپور
مدل دستگاه: YS 100
شرح خدمات: برای بررسی موجودات و ساختار موادی که با چشم غیر مسلح قابل بررسی نیستند.
1633753507-10.jpg
 
 
سانتریفیو‍ژ (Centrifuge)
کشور سازنده: آلمان
مدل: Z 36 HK
شرح خدمات: تفکیک عناصر جداسازی، موادمختلف خالص سازی، موادبیولوژیک
1633753648-11.jpg
 
 
پمپ پریستالتیک (peristaltic Pump)
کشور سازنده: هلند
مدل دستگاه: 12VDC
شرح خدمات: پمپ کردن سیال حاوی ذرات بیولوژیک با دبی 100ml/min
1633753666-12.jpg
 
 
پمپ پریستالتیک (peristaltic Pump) 
کشور سازنده: ایتالیا
مدل دستگاه: D-VTRAT.ACQUE
شرح خدمات: پمپ کردن سیال حاوی ذرات بیولوژیک با دبی  5mil/min-100mil/min
1633753693-13.jpg
 
 
پمپ پریستالتیک (peristaltic)
کشور سازنده: آلمان
مدل دستگاه: ُSPR25-15UPm
شرح خدمات: پمپ کردن سیال حاوی ذرات بیولوژیک با دبی 2mil/min-100ml/min
1633753713-14.jpg
 
 
حمام اولترا سونیک(Ultrasonic Bath)
کشور سازنده: انگلستان
مدل دستگاه: XB2
شرح خدمات: دیسپرس کردن ترکیبات گوناگون تحت شرایط عملیاتی مشخص
1633753733-15.jpg
 
 
تبخیر کننده چرخان(Rotary Evaporator)
کشور سازنده: آمریکا
مدل دستگاه: RV 10 D S99
شرح خدمات: تبخیر و بازیافت حلال، تقطیر حلال با نقطه جوش پایین
1633753760-16.jpg
 
 
انکوباتور(Incubator)
کشور سازنده: انگلستان
 مدل دستگاه:  2PIF60
  شرح خدمات: نگهداشتن مایعات در دمای ثابت(5ºc-40ºc)
1633753804-17.jpg
 
 
اسپکتروفوتومتر(Spectrophotometer)

کشور سازنده: انگلستان

مدل دستگاه: 6305

شرح خدمات : طیف سنجی و اندازه گیری طول موج ترکیبات گوناگون
1633753830-18.jpg
 
 
پمپ خلاء(Deep vacuum pump)
کشور سازنده: کانادا

مدل دستگاه: DV-42N

 شرح خدمات: ایجاد خلاء در سیستم

1633753850-19.jpg
 
 
PH متر (PH Meter)
کشور سازنده: سوئیس

مدل دستگاه: 744

دقت اندازه‌گیری:  0.01

 شرح خدمات: اندازه گیری دمای محیط، اندازه گیری ولتا‍‍ژ، اندازه گیری

1633753870-20.jpg
 
 
لایه نشان چرخشی(Spin Coater)
کشور سازنده: ایران
مدل دستگاه: VMC409
شرح خدمات: لایه نشانی
 
 
همزن حرارتی (Thermoshaker)
کشور سازنده: انگلستان
مدل: PHMT-PSC20
شرح خدمات: همزدن ترکیبات گوناگون تحت شرایط عملیاتی مشخص
1633754027-22.jpg
 
 
هدایت سنج (conductivity meter)
کشور سازنده: رومانی
مدل: HI 8733
شرح خدمات: اندازه گیری هدایت محلولها
1633754057-23.jpg
 
 
(COD Reactor)
کشور سازنده: آلمان
مدل دستگاه: ET 108
شرح خدمات: اندازه گیری COD انواع ترکیبات و پساب ها
1633754080-24.jpg
 
 
(COD Phtometer)
کشور سازنده: آلمان
مدل دستگاه: AL 250
شرح خدمات: اندازه گیری COD انواع ترکیبات و پساب ها
1633754101-25.jpg
 
 
ULTRA-TURRAX
کشور سازنده: آلمان
مدل دستگاه: T25D
شرح خدمات: جهت دیسپرس کردن محلولهایی با حجم کمتر از 0.5 ml
1633754118-26.jpg
 
 
صفحه داغ و همزن مغناطیسی(Hot Plate & Magnetic Stirrer)
کشور سازنده: کره
مدل دستگاه: FTHPM-40
شرح خدمات: همزن مغناطیسی و گرم کردن(واکنش شیمیایی و یا تقطیر)
1633754159-27.jpg
 
 
گرماسنج روبشی تفاضلی(DSC)
کشور سازنده: ایران
مدل دستگاه: S.DS.T
شرح خدمات:رسم نمودار دما و نرخ حرارت
1633754176-28.jpg
 
 
ترازوی دیجیتال (Digital Weigh Indicator)
کشور سازنده: ژاپن
مدل: G-600
شرح خدمات: سنجش وزن نمونه با دقت 3 رقم اعشار
1633754193-29.jpg
 
 
کوره حرارتی (Tube Furnaces)
کشور سازنده: ایران
مدل دستگاه : TFM5/40 1200
1633754212-30.jpg
 
 
شیکر لرزان (Vibrating Shaker)
کشور سازنده: ایتالیا
مدل دستگاه: RX3
شرح خدمات: جهت یکنواخت کردن ترکیبات جامدی که به سختی حل می شوند.
1633754229-31.jpg
 
 
دستگاه تقطیر آب
کشور سازنده: انگلستان
مدل دستگاه: ٌ2001/4
شرح خدمات: تهیه آب مقطر
1633754248-32.jpg
 
 
دستگاه تقطیر آب
کشور سازنده: انگلستان
مدل دستگاه: ٌWSB/4
شرح خدمات: تهیه آب مقطر
1633754264-33.jpg
 
 
هود میکروبی و کشت سلولی
شرکت سازنده: ایران
1633754285-34.jpg
 
 
شیکر لرزان
کشور سازنده: ایتالیا
مدل دستگاه: RX3
شرح خدمات: ترکیبات جامد یکنواخت که حل شدن آنها دشوار است
1633754307-35.png
 
 
حمام آب(Memmert )
کشور سازنده: آلمان
مدل دستگاه: WNB14
شرح خدمات: تنظیم دما
1633754344-36.png
 
 
سانتریفیوژ
کشور سازنده: فرانسه
مدل دستگاه: SW 14
شرح خدمات:جداسازی عناصر و مواد، خالص سازی مواد بیولوژی
1633754478-37.png
 
 
اتوکلاو
کشور سازنده: ایران
مدل دستگاه: RT2
شرح خدمات:استریلیزاسیون
1633754502-38.jpg
 
 
انکوباتور لرزان
کشور سازنده: ایران
مدل دستگاه: A.J.27
شرح خدمات: تکان دادن و مخلوط کردن پودر درون مایع در یک دمای ثابت
1633754522-39.jpg
 
 
مایکروویو
کشور سازنده: چین
مدل دستگاه: WX-4000
شرح خدمات: تابش اشعه مایکروویو به یک نمونه
1633754541-40.jpg
 
 
کنترلر دما
کشور سازنده: انگلیس
مدل دستگاه: 201
شرح خدمات: کنترل دما در 50 درجه سانتی گراد
1633754564-41.jpg
 
 
ترازوی دیجیتال (Digital Weigh Indicator)
کشور سازنده: ژاپن
مدل: G-300
شرح خدمات: سنجش وزن نمونه با دقت 4 رقم اعشار
1633754583-42.jpg
 
 
بن ماری(memmert)
کشور سازنده: آلمان
مدل دستگاه: WB14
شرح خدمات: تنظیم دما
1633754600-43.jpg
 
 
همزن (shaker Orbital)
کشور سازنده: کانادا
مدل: SLTS-100
شرح خدمات: حل کردن و همزدن محلولها
1633754618-44.jpg
 
 
آون (Oven)
مدل: U30
کشور سازنده: هلند
شرح خدمات: سیستم کنترل حرارت
1633754638-45.jpg
 
 
پمپ پریستالتیک
کشور سازنده: چین
مدل دستگاه: BT 100-2J
شرح خدمات:
1633754653-46.png